Thiên 07

đăng 01:33 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

 

 

3

天長地久。

天地所以能長且久者,

以其不自生,故能長生。

是以聖人

後其身而身先,

外其身而身存。

非以其無私邪,故能成其私?

Thiên trường địa cửu.

Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả,

dĩ kì bất tự sanh, cố năng trường sinh.

Thị dĩ thánh nhân

hậu kì thân nhi thân tiên,

ngoại kì thân nhi thân tồn.

Phi dĩ kì vô tư , cố năng thành kì tư?Comments