Thiên 09

đăng 02:15 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

持而盈之,不如其已。

揣而銳之,不可長保。

金玉滿堂,莫之能守。

富貴而驕,自遺其咎。

功成身退,天之道。

Trì nhi doanh chi, bất như kỳ .

Súy nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo.

Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ.

Phú quý nhi kiêu, tự di kì cữu.

Công thành thân thoái, thiên chi đạo.Comments