Thiên 11

đăng 23:21 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:19 21 thg 10, 2013 ]

1

 

2

 

3

 

4

三十輻共一轂,

當其無,有車之用。

埏埴以為器,

當其無,有器之用。

鑿戶牖以為室,

當其無,有室之用。

有之以為利,無之以為用。

Tam thập phúc cộng nhất cốc,

đương kì vô, hữu xa chi dụng.

Duyên thực dĩ vi khí,

đương kì vô, hữu khí chi dụng.

Tạc hộ dũ dĩ vi thất,

đương kì vô, hữu thất chi dụng.

Cố

Hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng.


Comments