Thiên 12

đăng 23:23 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:18 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

2

 

3

五色令人目盲;

五音令人耳聾;

五味令人口爽;

馳騁畋獵,令人心發狂;

難得之貨,令人行妨。

是以聖人

為腹不為目,故去彼取此。

Ngũ sắc lệnh nhân mục manh;

Nâm lệnh nhân nhĩ lung;

Nvị lệnh nhân khẩu sảng;

trì sính điền liệp, lệnh nhân tâm phát cuồng;

nan đắc chi hóa, lệnh nhân hành phương.

Thị thánh nhân

Vi phúc bất vi mục, cố khứ bỉ thủ thử.


Comments