Thiên 14

đăng 23:27 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:17 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

視之不見,名曰夷;

聽之不聞,名曰希;

搏之不得,名曰微。

此三者,

不可致詰,故混而為一。

其上不皦,其下不昧,

繩繩兮不可名

復歸於無物,是謂無狀之狀,

無象之象,是謂恍惚。

迎之不見其首,

隨之不見其後。

執古之道,以御今之有。

能知古始,是謂道紀。

Thị chi bất kiến, danh viết di;

thính chi bất văn, danh viết hy;

bác chi bất đắc, danh viết vi.

Thử tam giả,

bất khả trí cật, cố hỗn nhi vi nhất.

Kì thượng bất kiểu, kì hạ bất muội,

thằng thằng hề bất khả danh,

phục quy ư vô vật, thị vị vô trạng chi trạng,

vô tượng chi tượng, thị vị hoảng hốt.

Nghênh chi bất kiến kì thủ,

tùy chi bất kiến kỳ hậu.

Chấp cổ chi đạo, dĩ ngự kim chi hữu.

Năng tri cổ thủy, thị vị đạo kỉ.


Comments