Thiên 18

đăng 23:35 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:12 21 thg 10, 2013 ]

1

 

2

 

大道廢,有仁義;

智慧出,有大偽;

六親不和,有孝慈;

國家昏亂,有忠臣。

Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa;

Trí tuệ xích, hữu đại ngụy;

Lục thân bất hòa, hữu hiếu từ;

Quốc gia hôn loạn, hữu trung thần.


Comments