Thiên 19

đăng 23:36 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:11 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

 

2

 

絕聖棄智,民利百倍;

絕仁棄義,民復孝慈;

絕巧棄利,盜賊無有。

此三者以為文,不足。

故令有所屬:

見素抱樸,

少思寡慾,

絕學無憂。

Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội;

Tuyệt nhân khí nghị, dân phúc hiếu từ;

Tuyệt xảo khí lợi, đạo tặc vô hữu.

Thử tam giả dĩ vi văn, bất túc.

Cố lệnh hữu sở thuộc:

kiến tố bão phác,

thiểu tư quả dục,

tuyệt học vô ưu.


Comments