Thiên 21

đăng 23:42 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:09 21 thg 10, 2013 ]

1

2

 

 

 

 

 

3

 

孔德之容,惟道是從。

道之為物,惟恍惟惚。

惚兮恍兮,其中有象;

恍兮惚兮,其中有物;

窈兮冥兮,其中有精;

其精甚真,其中有信。

自今及古,其名不去,

以閱眾甫。

吾何以知眾甫之狀哉?

以此。

Khổng đức chi dung, duy đạo thị tùng.

Đạo chi vi vật, duy hoảng duy hốt.

Hốt hề hoảng hề, kỳ trung hữu tượng;

Hoảng hề hốt hề, kỳ trung hữu vật;

Yểu hề minh hề, kỳ trung hữu tinh;

Kì tinh thậm chân, kỳ trung hữu tín.

Tự kim cập cổ, kì danh bất khứ,

Dĩ duyệt chúng phủ.

Ngô hà dĩ tri chúng phủ chi trạng tai?

Dĩ thử.


Comments