Thiên 22

đăng 23:43 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:08 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

2

 

 

 

 

 

3

曲則全,枉則直,

窪則盈,敝則新,

少則得,多則惑。

是以聖人

抱一為天下式。

不自見,故明;

不自是,故彰;

不自伐,故有功;

不自矜,故長。

夫唯不爭,

故天下莫能與之爭。

古之所謂「曲則全」者,

豈虛言哉!誠全而歸之。

Khúc tắc toàn, uổng tắc trực,

Oa tắc doanh, tệ tắc tân,

Thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc.

Thị dĩ thánh nhân:

Bão nhất vi thiên hạ thức.

Bất tự kiến, cố minh;

Bất tự thị, cố chương;

Bất tự phạt, cố hữu công;

Bất tự căng, cố trưởng.

Phu duy bất tranh,

cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh.

Cổ chi sở vị “khúc tắc toàn” giả,

Khởi hư ngôn tai! Thành toàn nhi quy chi.


Comments