Thiên 23

đăng 23:44 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:08 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

 

 

 

2

希言自然。故,

飄風不終朝,

驟雨不終日。

孰為此者?天地。

天地尚不能久,

而況於人乎?

故,從事於:

道者,同於道;

德者,同於德;

失者,同於失。

同於道者,道亦樂得之;

同於德者,德亦樂得之;

同於失者,失亦樂得之。

信不足焉,有不信焉。

Hy ngôn tự nhiên. Cố,

phiêu phong bất chung triêu,

sậu vũ bất chung nhật.

Thục vi thử giả? Thiên địa.

Thiên địa thượng bất năng cửu,

nhi huống ư nhân hồ?

Cố, tùng sự ư:

Đạo giả, đồng ư đạo;

Đức giả, đồng ư đức;

Thất giả, đồng ư thất.

Đồng ư đạo giả, đạo diệc lạc đắc chi;

Đồng ư đức giả, đức diệc lạc đắc chi;

Đồng ư thất giả, thất diệc lạc đắc chi.

Tín bất túc yên, hữu bất tín yên.


Comments