Thiên 24

đăng 23:45 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:07 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

 

 

 

2

 

企者不立;

跨者不行;

自見者不明;

自是者不彰;

自伐者無功;

自矜者不長。

其在道也,曰:

餘食贅形,物或惡之,

故有道者不居。

Xí giả bất lập;

khóa giả bất hành;

Tự kiến giả bất minh;

Tự thị giả bất chương;

Tự phạt giả vô công;

Tự căng giả bất trường.

Kì tại đạo dã, viết:

dư thực chuế hình, vật hoặc ác chi,

cố hữu đạo giả bất cư.


Comments