Thiên 25

đăng 23:47 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:07 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

 

2

 

 

 

3

有物混成,

先天地生。寂兮寥兮,

獨立而不改,

周行而不殆,可以為天地母。

吾不知其名,

字之曰道,強為之,

名曰大。大曰逝,

逝曰遠,遠曰反。

故道大,天大,地大,人亦大。

域中有四大,而人居其一焉。

人法地,地法天,

天法道,道法自然。

Hữu vật hỗn thành,

tiên thiên địa sanh. Tịch hề liêu hề,

độc lập nhi bất cải,

chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên địa mẫu.

Ngô bất tri kì danh,

tự chi viết đạo, cường vi chi,

danh viết đại, đại viết thệ,

thệ viết viễn, viễn viết phản.

Cố đạo đại, thiên đại, địa đại, nhân diệc đại.

Vực trung hữu tứ đại, nhi nhân cư kỳ nhất yên.

Nhân pháp địa, địa pháp thiên,

thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.


Comments