Thiên 26

đăng 23:50 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:06 21 thg 10, 2013 ]

1

 

2

 

 

3

重為輕根,

靜為躁君。

是以聖人

終日行不離輜重,

雖有榮觀,燕處超然。

奈何萬乘之主,

而以身輕天下?

輕則失根,躁則失君。

Trọng vi khinh căn,

tĩnh vi táo quân.

Thị dĩ thánh nhân:

Chung nhật hành bất ly truy trọng.

Tuy hữu vinh quan, yến xứ siêu nhiên.

nại vạn thặng chi chủ,

nhi dĩ thân khinh thiên hạ?

Khinh tắc thất căn, táo tắc thất quân.


Comments