Thiên 27

đăng 23:51 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:05 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

善行,無轍跡;

善言,無瑕謫;

善數,不用籌策;

善閉,無關楗而不可開;

善結,無繩約而不可解。

是以聖人

常善救人,故無棄人;

常善救物,故無棄物。

是謂神明。

善人者,不善人之師;

不善人者,善人之資。

不貴其師,不愛其資,

雖智大迷。是謂要妙。

Thiện hành, vô triệt tích;

Thiện ngôn, vô trích;

Thiện số, bất dụng trù sách;

Thiện bế, vô quan ? Nhi bất khả khai;

Thiện kết, vô thằng ước nhi bất khả giải.

Thị dĩ thánh nhân

Thường thiện cứu nhân, Cố khí nhân;

Thường thiện cứu vật, Cố vô khí vật.

Thị vị thần minh.

Cố

Thiện nhân giả, bất thiện nhân chi sư;

Bất thiện nhân giả, thiện nhân chi tư.

Bất quý kì sư, bất ái kì tư,

tuy trí đại mê. Thị vị yếu diệu.


Comments