Thiên 28

đăng 23:52 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:04 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

2

 

 

3

知其雄,守其雌,

為天下谿。為天下谿,

常德不離,復歸於嬰兒。

知其白,守其辱,

為天下谷。為天下谷,

常德乃足,復歸於樸。

樸散則為器,聖人用之,

則為之長,故大制不割。

Tri kì hùng, thủ kì thư,

vi thiên hạ hề, vi thiên hạ hề

thường đức bất ly, phúc quy ư anh nhi.

Tri kì bạch, thủ kì nhục,

vi thiên hạ cốc, vi thiên hạ cốc,

thường đức nãi túc, phúc quy ư phác.

Phác tán tắc vi khí, thánh nhân dụng chi,

tắc vi chi trường, cố đại chế bất cát.


Comments