Thiên 30

đăng 23:57 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:17 11 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

以道佐人主者,

不以兵強天下。

其事好還。

師之所處,荊棘生焉。

大軍之後,必有凶年。

善者果而已,

不敢以取強。

果而勿矜,

果而勿伐,果而勿驕。

果而不得已,果而勿強。

物壯則老,

是謂不道,不道早已。

Dĩ đạo tả nhân chủ giả,

bất dĩ binh cường thiên hạ.

sự hảo hoàn.

Sư chi sở xứ, kinh cức sanh yên.

Đại quân chi hậu, tất hữu hung niên.

Thiện giả quả nhi dĩ,

bất cảm dĩ thủ cường.

Quả nhi vật căng,

quả nhi vật phạt, quả nhi vật kiêu.

Quả nhi bất đắc dĩ, quả nhi vật cường.

Vật tráng tắc lão,

thị vị bất đạo, bất đạo tảo dĩ.


Comments