Thiên 32

đăng 22:09 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 22:17 8 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

 

 

2

道常無名,樸。

雖小,天下莫能臣。

侯王若能守之,

萬物將自賓,天地相合,

以降甘露,

民莫之令而自均。

始制有名,名亦既有,

夫亦將知止,

知止可以不殆。

譬道之在天下,

猶川穀之於江海。

Đạo thường vô danh, phác.

Tuy tiểu, thiên hạ mạc năng thần.

Hầu vương nhược năng thủ chi,

vạn vật tương tự tân, thiên địa tương hợp,

dĩ giáng cam lộ,

dân mạc chi lệnh nhi tự quân.

Thủy chế hữu danh, danh diệc ký hữu,

phu diệc tương tri chỉ,

tri chỉ khả dĩ bất đãi.

Thí đạo chi tại thiên hạ,

do xuyên cốc chi ư giang hải.Comments