Thiên 34

đăng 22:12 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

大道泛兮,其可左右。

萬物恃之以生而不辭,

功成而不有。

衣養萬物而不為主,可名於小;

萬物歸焉而不為主,可名為大。

以其終不自為大,故能成其大。

Đại đạo phiếm hề, kì khả tả hữu.

Vạn vật thị chi dĩ sanh nhi bất từ,

công thành nhi bất hữu.

Y dưỡng vạn vật nhi bất vi chủ, khả danh ư tiểu;

Vạn vật quy yên nhi bất vi chủ, khả danh vi đại.

Dĩ kì chung bất tự vi đại, cố năng thành kì đại.Comments