Thiên 35

đăng 22:13 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

2

 

3

 

執大象,天下往。

往而不害,安平泰。

樂與餌,過客止。

道之出口,淡乎其無味,

視之不足見,

聽之不足聞,

用之不足既。

Chấp đại tượng, thiên hạ vãng.

Vãng nhi bất hại, an bình thái.

Lạc dữ nhị, quá khách chỉ.

Đạo chi xuất khẩu, đạm hồ kì vô vị,

thị chi bất túc kiến,

thính chi bất túc văn,

dụng chi bất túc ký.Comments