Thiên 36

đăng 22:14 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

 

2

將欲歙之,必故張之;

將欲弱之,必故強之;

將欲廢之,必故興之;

將欲取之,必故與之。

是謂微明。柔弱勝剛強。

魚不可脫於淵,

國之利器不可以示人。

Tương dục hấp chi, tất cố trương chi;

tương dục nhược chi, tất cố cường chi;

tương dục phế chi, tất cố hưng chi;

tương dục thủ chi, tất cố dữ chi.

Thị vị vi minh. Nhu nhược thắng cương cường.

Ngư bất khả thoát ư uyên,

quốc chi lợi khí bất khả dĩ thị nhân.Comments