Thiên 02

đăng 10:32 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 10:46 5 thg 6, 2013 ]

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 


天下

皆知美之為美,斯惡已。

皆知善之為善,斯不善已。

有無相生,難易相成,

長短相形,高下相盈,

音聲相和,前後相隨。

是以

聖人

處無為之事,行不言之教;

萬物

作而弗始,生而弗有,

為而弗恃,功成而不居。

夫唯弗居,是以不去。

Thiên hạ:

Giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ.

Giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ.

Hữu vô tương sinh, nan dịch tương thành;

Trường đoản tương hình, cao hạ tương doanh;

Âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy.

Thị dĩ,

Thánh nhân:

xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo;

Vạn vật:

Tác nhi phất thủy, sanh nhi phất hữu,

Vi nhi phất thị, công thành nhi bất cư.

Phu duy phất cư, thị dĩ bất khứ.