Thiên 13

đăng 23:25 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:17 21 thg 10, 2013 ]

1

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

寵辱若驚,

貴大患若身。

何謂寵辱若驚?

寵為下,

得之若驚,失之若驚,

是謂寵辱若驚。

何謂貴大患若身?

吾所以有大患者,為吾有身,

及吾無身,吾有何患!

貴以身為天下者,

若可寄天下;

愛以身為天下者,

若可託天下。

Sủng nhục nhược kinh,

quý đại hoạn nhược thân.

Hà vị sủng nhục nhược kinh?

Sủng vi hạ

đắc chi nhược kinh, thất chi nhược kinh,

thị vị sủng nhục nhược kinh.

vị quý đại hoạn nhược thân?

Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vi ngô hữu thân,

cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn!

Cố

Quý dĩ thân vi thiên hạ giả,

nhược khả kí thiên hạ;

Ái thân vi thiên hạ giả,

nhược khả thác thiên hạ.


Comments