Thiên 42

đăng 22:38 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

道生一,

一生二,

二生三,

三生萬物。

萬物負陰而抱陽,

沖氣以為和。

人之所惡,

唯孤、寡、不穀,

而王公以為稱。

故物

或損之而益,

或益之而損。

人之所教,我亦教之。

強梁者不得其死,

吾將以為教父。

Đạo sanh nhất,

nhất sinh nhị,

nhị sanh tam,

tam sinh vạn vật.

Vạn vật phụ âm nhi bão dương,

trùng khí dĩ vi hòa.

Nhân chi sở ố,

duy cô, quả, bất cốc,

nhi vương công dĩ vi xưng.

Cố vật

hoặc tổn chi nhi ích,

hoặc ích chi nhi tổn.

Nhân chi sở giáo, ngã diệc giáo chi.

Cường lương giả bất đắc kì tử,

ngô tương dĩ vi giáo phụ.


Comments