Thiên 43

đăng 22:40 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

天下之至柔,

馳騁天下之至堅。

無有入無間,

吾是以知無為之有益。

不言之教,

無為之益,

天下希及之。

Thiên hạ chi chí nhu,

trì sính thiên hạ chi chí kiên.

hữu nhập vô gián,

ngô thị dĩ tri vô vi chi hữu ích.

Bất ngôn chi giáo,

vi chi ích,

thiên hạ hy cập chi.


Comments