Thiên 46

đăng 22:46 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

2

天下有道,卻走馬以糞。

天下無道,戎馬生於郊。

禍莫大於不知足;

咎莫大於欲得。

故知足之足,常足矣。

Thiên hạ hữu đạo, khước tẩu mã dĩ phẩn.

Thiên hạ vô đạo, nhung mã sinh vu giao.

Họa mạc đại vu bất tri túc;

Cữu mạc đại vu dục đắc.

Cố tri túc chi túc, thường túc hĩ.


Comments