Thiên 48

đăng 22:51 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:02 9 thg 12, 2013 ]

1

 

2

 

 

為學日益,為道日損。

損之又損,以至於無為。

無為而無不為。

取天下常以無事,

及其有事,不足以取天下。

Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn.

Tổn chi hựu tổn, dĩ chí ư vô vi.

Vô vi nhi vô bất vi.

Thủ thiên hạ thường dĩ vô sự,

cập kỳ hữu sự, bất túc dĩ thủ thiên hạ.


Comments