Thiên 51

đăng 23:00 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

 

2

道生之,德畜之,

物形之,勢成之。

是以萬物莫不尊道而貴德。

道之尊,德之貴,

夫莫之命而常自然。

道生之,德畜之;

長之育之;

成之熟之;

養之覆之。

生而不有,

為而不恃,

長而不宰。

是謂玄德。

Đạo sanh chi, đức súc chi,

vật hình chi, thế thành chi.

Thị dĩ vạn vật mạc bất tôn đạo nhi quý đức.

Đạo chi tôn, đức chi quý,

phu mạc chi mệnh nhi thường tự nhiên.

Cố

đạo sanh chi, đức súc chi;

trường chi dục chi;

thành chi thục chi;

dưỡng chi phục chi.

Sinh nhi bất hữu,

vi nhi bất thị,

trường nhi bất tể.

Thị vị huyền đức.


Comments