Thiên 53

đăng 23:02 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

3

使我介然有知,

行於大道,唯施是畏。

大道甚夷,而人好徑。

朝甚除,田甚蕪,倉甚虛;

服文采,帶利劍,厭飲食,

財貨有餘;是為盜誇。非道也哉!

Sử ngã giới nhiên hữu tri,

hành ư đại đạo, duy thi thị úy.

Đại đạo thậm di, nhi nhân hảo kính.

Triều thậm trừ, điền thậm vu, thương thậm hư;

Phục văn thái, đái lợi kiếm, yếm ẩm thực,

tài hóa hữu dư; thị vi đạo khoa. Phi đạo dã tai!


Comments