Thiên 59

đăng 23:10 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

 

 

治人事天莫若嗇。

夫為嗇是謂早服;

早服謂之重積德;

重積德則無不克;

無不克則莫知其極;

莫知其極,可以有國;

有國之母,可以長久;

是謂深根固柢,

長生久視之道。

Trị nhân sự thiên, mạc nhược sắc.

Phù vi sắc thị vị tảo phục;

Tảo phục vị chi trọng tích đức;

Trọng tích đức tắc vô bất khắc;

Vô bất khắc tắc mạc tri kì cực;

Mạc tri kì cực, khả hữu quốc;

Hữu quốc chi mẫu, khả dĩ trường cửu;

Thị vị thâm căn cố để,

Trường sinh cửu thị chi đạo.


Comments