Thiên 60

đăng 23:11 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

 

 

3

 

治大國若烹小鮮。

以道蒞天下,

其鬼不神,非其鬼不神;

其神不傷人,非其神不傷人。

聖人亦不傷人。

夫兩不相傷,故德交歸焉。

Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên.

Dĩ đạo lị thiên hạ,

quỷ bất thần, phi kì quỷ bất thần;

kì thần bất thương nhân, phi kì thần bất thương nhân.

Thánh nhân diệc bất thương nhân.

Phu lưỡng bất tương thương, cố đức giao quy yên.


Comments