Thiên 62

đăng 23:13 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

4

 

道者

萬物之奧。

善人之寶,

不善人之所保。

美言可以市尊,

美行可以加人。

人之不善,何棄之有?

立天子,置三公,

雖有拱璧以先駟馬,

不如坐進此道。

古之所以貴此道者何?

不曰:求以得,有罪以免邪?

故為天下貴。

Đạo giả

vạn vật chi áo.

Thiện nhân chi bảo,

bất thiện nhân chi sở bảo.

Mỹ ngôn khả dĩ thị tôn,

mỹ hành khả dĩ gia nhân.

Nhân chi bất thiện, hà khí chi hữu ?

Cố

lập thiên tử, trí tam công,

tuy hữu củng bích dĩ tiên tứ mã,

bất như tọa tiến thử đạo.

Cổ chi sở dĩ quý thử đạo giả hà?

Bất viết: Cầu dĩ đắc, hữu tội dĩ miễn tà?

Cố vi thiên hạ quý.


Comments