Thiên 65

đăng 23:17 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

 

 

3

 

古之善為道者,

非以明民,

將以愚之。

民之難治,以其智多。

故以智治國,國之賊;

不以智治國,國之福。

知此兩者亦稽式。

常知稽式,是謂玄德。

玄德深矣,遠矣,

與物反矣,然後乃至大順。

Cổ chi thiện vi đạo giả,

phi dĩ minh dân,

tương dĩ ngu chi.

Dân chi nan trị, dĩ kì trí đa.

Cố dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc;

bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc.

Tri thử lưỡng giả diệc kê thức.

Thường tri kê thức, thị vị “huyền đức.”

“Huyền đức” thẩm hĩ, viễn hĩ,

dữ vật phản hĩ, nhiên hậu nãi chí đại thuận.


Comments