Thiên 68

đăng 23:20 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

善為士者不武;

善戰者不怒;

善勝敵者不與;

善用人者為之下。

是謂不爭之德,

是謂用人之力,

是謂配天古之極。

Thiện vi sĩ giả, bất vũ;

Thiện chiến giả, bất nộ;

Thiện thắng địch giả, bất dữ;

Thiện dụng nhân giả, vi chi hạ.

Thị vị bất tranh chi đức,

thị vị dụng nhân chi lực,

thị vị phối thiên cổ chi cực.


Comments