Thiên 71

đăng 23:30 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

2

 

知不知,尚矣;

不知知,病也。

聖人不病,以其病病。

夫唯病病,是以不病。

Tri bất tri, thượng hĩ;

Bất tri tri, bệnh dã.

Thánh nhân bất bệnh, dĩ kì bệnh bệnh.

Phu duy bệnh bệnh, thị bất bệnh.


Comments