Thiên 72

đăng 23:31 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:56 14 thg 6, 2013 ]

1

2

 

 

 

3

 

民不畏威,則大威至。

無狎其所居,

無厭其所生。

夫唯不厭,

是以不厭。

是以聖人

自知不自見;

自愛不自貴。

故去彼取此。

Dân bất úy uy, tắc đại uy chí.

Vô hiệp kì sở cư,

yếm sở sinh.

Phu duy bất yếm,

Thị dĩ bất yếm.

Thị dĩ thánh nhân

Tự tri bất tự kiến;

Tự ái bất tự quý.

Cố khứ bỉ thủ thử.


Comments