Thiên 76

đăng 23:36 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:55 14 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

2

 

 

3

 

人之生也柔弱,

其死也堅強。

草木之生也柔脆,

其死也枯槁。

堅強者死之徒,

柔弱者生之徒。

是以

兵強則滅,

木強則折。

堅強處下,

柔弱處上。

Nhân chi sanh dã nhu nhược,

kì tử dã kiên cường.

Thảo mộc chi sanh dã nhu thúy,

kì tử dã khô cảo.

Cố

kiên cường giả tử chi đồ,

nhu nhược giả sanh chi đồ.

Thị

binh cường tắc diệt,

mộc cường tắc chiết.

Kiên cường đại xử hạ,

nhu nhược xử thượng.


Comments