Thiên 77

đăng 23:37 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:55 14 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

天之道,其猶張弓歟?

高者抑之,

下者舉之;

有餘者損之,

不足者補之。

天之道損有餘而補不足

人之道,則不然,

損不足以奉有餘。

孰能有餘以奉天下,

唯有道者。

是以聖人

為而不恃,

功成而不處,

其不欲見賢。

Thiên chi đạo, kì do trương cung dư?

Cao giả ức chi,

Hạ giả cử chi;

Hữu giả tổn chi,

Bất túc giả bổ chi.

Thiên chi đạo: tổn hữu dư nhi bổ bất túc.

Nhân chi đạo, tắc bất nhiên,

Tổn bất túc dĩ phụng hữu dư.

Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ,

Duy hữu đạo giả.

Thị thánh nhân

Vi nhi bất thị,

Công thành nhi bất xứ,

Kì bất dục kiến hiền.


Comments