Thiên 78

đăng 23:38 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:58 14 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

2

 

 

3

 

天下莫柔弱於水,

而攻堅強者

莫之能勝,

以其無以易之。

弱之勝強,

柔之勝剛,

天下莫不知,莫能行。

是以聖人云:

受國之垢,是謂社稷主

受國不祥,是為天下王

正言若反。

Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy,

Nhi công kiên cường giả

Mạc chi năng thắng,

Dĩ kì vô dĩ dịch chi.

Nhược chi thắng cường,

Nhu chi thắng cương,

Thiên hạ mạc bất tri, mạc năng hành.

Thị dĩ thánh nhân vân:

Thụ quốc chi cấu, thị vị xã tắc thiển;

Thụ quốc bất tường, thị vi thiên hạ vương.

Chính ngôn nhược phản.


Comments