Thiên 79

đăng 23:39 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:52 14 thg 6, 2013 ]

1

 

2

 

3

和大怨,必有餘怨;

報怨以德,安可以為善

是以聖人

執左契而不責於人。

有德司契,

無德司徹。

天道無親,常與善人。

Hòa đại oán, tất hữu dư oán;

Báo oán dĩ đức, an khả dĩ vi thiện?

Thị dĩ thánh nhân

Chấp tả khế nhi bất trách ư nhân.

Hữu đức ti khế,

Vô đức ti triệt.

Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân.


Comments