1 - Hoành Phi*
Hoành Phi dùng ở Bàn thờ gia tiên

đăng 19:50 21 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:28 28 thg 10, 2013 ]


善最樂 
Thiện Tối Lạc 
Làm điều lành được vui nhất 

必有興 
Tất Hữu Hưng 
Ắt sẽ hưng thịnh 


百忍泰龢 
Bách Nhẫn Thái Hòa 
Trăm điều nhịn nhau giữ được hòa khí 

百福駢溱 
Bách Phúc Biền Trăn 
Trăm phúc dồi dào 

五福臨門 
Ngũ Phúc Lâm Môn 
Năm phúc (
phú, quý, thọ, khang, ninh) vào cửa 

積善餘慶 
Tích Thiện Dư Khánh 
Làm điều thiện sẽ được hưởng tốt lành 

忠厚家聲 
Trung Hậu Gia Thanh 
Nếp nhà trung hậu 

慶留苗裔 
Khánh Lưu Miêu Duệ 
Điều tốt lành giữ lại cho đời sau 

永綿世澤 
Vĩnh Miên Thế Trạch 
Ân trạch tổ tiên kéo dài nhiều đời sau 

萬古長春 
Vạn Cổ Trường Xuân 
Muôn thuở vẫn còn tươi tốt 

Hoành Phi dùng ở Đình Miếu và Nhà thờ Tổ

đăng 19:43 21 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:28 28 thg 10, 2013 ]


德流光 
Đức Lưu Quang
Đức độ tỏa sáng

福來成
Phúc Lai Thành
Phúc sẽ tạo nên


福滿堂
Phúc Mãn Đường
Phúc đầy nhà
萬古英靈 
Vạn Cổ Anh Linh 
Muôn thuở linh thiêng 

護國庇民 
Hộ Quốc Tí Dân 
Giúp nước che dân
 

追念前恩 
Truy Niệm Tiền Ân 
Tưởng nhớ ơn xưa 

留福留恩 
Lưu Phúc Lưu Ân 
Giữ Phúc Lưu Ơn 

Kinh Thi chia ra năm phúc : 
(1) Giàu 富 (2) Yên lành 安寧 
(3) Thọ 壽 (4) Có đức tốt 攸好德 
(5) Vui hết tuổi trời 考終命.


海德山功 
Hải Đức Sơn Công 
Công đức như biển rộng núi cao 

木本水源 
Mộc Bản Thủy Nguyên 
Cây có gốc, nước có nguồn 

飲龢思源 
Ẩm Hòa Tư Nguyên 
Uống nước nhớ nguồn 

有開必先 
Hữu Khai Tất Tiên 
Có mở mang hiển đạt là nhờ phúc ấm đời xưa 

剋昌厥後 
Khắc Xương Quyết Hậu 
Thịnh vượng cho đời sau 

光前裕後 
Quang Tiền Dụ Hậu 
Vẻ vang đời trước, Giàu có đời sau 


祭神如神在 
Tế Thần Như Thần Tại 
Tế thần như thần đang sống 

事死如事生 
Sự tử như sự sanh 
Thờ phụng khi chết cũng như lúc sống 

1-2 of 2