Hoành Phi dùng ở Bàn thờ gia tiên

đăng 19:50 21 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:28 28 thg 10, 2013 ]

善最樂 
Thiện Tối Lạc 
Làm điều lành được vui nhất 

必有興 
Tất Hữu Hưng 
Ắt sẽ hưng thịnh 


百忍泰龢 
Bách Nhẫn Thái Hòa 
Trăm điều nhịn nhau giữ được hòa khí 

百福駢溱 
Bách Phúc Biền Trăn 
Trăm phúc dồi dào 

五福臨門 
Ngũ Phúc Lâm Môn 
Năm phúc (
phú, quý, thọ, khang, ninh) vào cửa 

積善餘慶 
Tích Thiện Dư Khánh 
Làm điều thiện sẽ được hưởng tốt lành 

忠厚家聲 
Trung Hậu Gia Thanh 
Nếp nhà trung hậu 

慶留苗裔 
Khánh Lưu Miêu Duệ 
Điều tốt lành giữ lại cho đời sau 

永綿世澤 
Vĩnh Miên Thế Trạch 
Ân trạch tổ tiên kéo dài nhiều đời sau 

萬古長春 
Vạn Cổ Trường Xuân 
Muôn thuở vẫn còn tươi tốt 

Comments