Khen Tặng

Khen tặng: nội dung câu đối mang ý nghĩa tốt đẹp, thường làm vào các dịp như:
  • Lễ Tết: dán ở đền, nhà, chùa nhân dịp tết nguyên đán
  • Chúc Mừng: mừng thọ, thi đỗ, cưới hỏi
  • Đề Tặng: ghi lên giấy hoặc vật phẩm đề tặng nhân dịp nào đó để khen ngợi, tỏ tình.

碧沼芰荷開並帝
繡幃鸞鳳結同心

Bích chiểu kỳ hà khai tịnh đế
Tú vi loan phượng kết đồng tâm

Ao biếc súng sen chung rễ nở.
Màn thêu loan phượng kết đồng tâm.琴瑟哺和剛四月
熊羆入夢喜三更

Cầm sắt bổ hoà cương tứ nguyệt.
Hùng bi nhập mộng hỷ tam canh.

Mới tháng tư cầm sắt hài hoà.
Mừng ba canh hùng bi vào mộng.緣 符 月 老 當 瓜 月
喜 對 花 容 映 繡 花

Duyên phù nguyệt lão đương qua nguyệt.
Hỷ đối hoa dung ánh tú hoa.

Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ.
Mừng thấy dung nhan, ánh sắc hoa.天 錫 佳 期 玉 宇 喜 看 金 雀 舞
人 諧 盛 事 畫 堂 欣 聽 彩 鸞 鳴

Thiên tích giai kỳ ngọc vũ hỷ khan kim tước vũ.
Nhân hài thịnh sự hoạ đường hân thính thái loan minh.

Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa.
Người vui việc tốt, nhà hoa vui nghe loan hót hay.