Trào Phúng

Trào Phúng: Chế giễu, châm biếm người nào đó hoặc nói chung chung. Ví dụ mấy câu của cụ Trần Tế Xương.

Than thân:

Nợ có chết ai đâu, chửi chó mắng mèo eo óc;
Trời để sống ta mãi, lên xe xuống ngựa có phen.

Trúc báo bình an, nỡ để vun trồng bên kẽ ngạch ;
Cò nhiều văn tự, cớ sao lặn lội ở bờ sông?

Đối tết:

Thiên hạ xác rồi, còn đốt pháo
Nhân tình trắng thế, lại bôi vôi.

Không dưng, xuân đến chi nhà tớ ?
Có nhẽ trời mà đóng cửa ai !

Nực cười thay: Nêu không, pháo không, vôi bột cũng không, mà tết;
Thôi cũng được: Rượu có, nem có, bánh chưng cũng có, thừa chơi!

Xuân về chớ để xuân đi, thương kẻ quạt nồng cùng ấp lạnh
Năm mới khác gì năm cũ, vạn người bán muối với mua vôi.

Vui xuân, xuân cả một trời, có lẽ đâu đâu đâu cũng vậy,
Người học, học cho hết sách, hay là thế thế thế mà thôi.