Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎3 - Cổ Phong*‎ > ‎

A - Cổ Thi Thập Cửu Thủ

CỔ THI THẬP CỬU THỦ

古詩十九首

02 Thanh thanh hà bạn thảo

đăng 02:18 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:51 29 thg 8, 2014 ]


青青河畔草 (之二 )
Thanh thanh hà bạn thảo (Chi nhị )


青青河畔草,

郁郁園中柳。

盈盈樓上女,

皎皎當窗牖。

娥娥紅粉妝,

纖纖出素手。

 

昔為倡家女,

今為蕩子婦。

蕩子行不歸,

空床難獨守。

Thanh thanh hà bạn thảo,

Úc úc viên trung liễu.

Doanh doanh lâu thượng nữ,

Kiểu kiểu đương song dũ.

Nga nga hồng phấn trang,

Tiêm tiêm xuất tố thủ.

 

Tích vi xướng gia nữ,

Kim vi đãng tử phụ.

Đãng tử hành bất quy,

Không sàng nan độc thủ.


01 Hành hành trùng hành hành

đăng 02:14 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:50 29 thg 8, 2014 ]


行行重行行 (之一)
Hành hành trùng hành hành (Chi nhất)

行行重行行,

與君生別離。

相去萬餘里,

各在天一涯;

道路阻且長,

會面安可知?

胡馬依北風,

越鳥巢南枝。

相去日已遠,

衣帶日已緩;

浮雲蔽白日,

游子不顧反。

思君令人老,

歲月忽已晚。

棄捐勿復道,

努力加餐飯!

Hành hành trùng hành hành,

Dữ quân sanh biệt li.

Tương khứ vạn dư lí,

Các tại thiên nhất nhai;

Đạo lộ trở thả trường,

Hội diện an khả tri ?

Hồ mã y bắc phong,

Việt điểu sào nam chi.

Tương khứ nhật dĩ viễn,

Y đái nhật dĩ hoãn;

Phù vân tế bạch nhật,

Du tử bất cố phản.

Tư quân lệnh nhân lão,

Tuế nguyệt hốt dĩ vãn.

Khí quyên vật phục đạo,

Nỗ lực gia xan phạn!

1-2 of 2