02 Thanh thanh hà bạn thảo

đăng 02:18 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:51 29 thg 8, 2014 ]

青青河畔草 (之二 )
Thanh thanh hà bạn thảo (Chi nhị )


青青河畔草,

郁郁園中柳。

盈盈樓上女,

皎皎當窗牖。

娥娥紅粉妝,

纖纖出素手。

 

昔為倡家女,

今為蕩子婦。

蕩子行不歸,

空床難獨守。

Thanh thanh hà bạn thảo,

Úc úc viên trung liễu.

Doanh doanh lâu thượng nữ,

Kiểu kiểu đương song dũ.

Nga nga hồng phấn trang,

Tiêm tiêm xuất tố thủ.

 

Tích vi xướng gia nữ,

Kim vi đãng tử phụ.

Đãng tử hành bất quy,

Không sàng nan độc thủ.


Comments