01 Hành hành trùng hành hành

đăng 02:14 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:50 29 thg 8, 2014 ]

行行重行行 (之一)
Hành hành trùng hành hành (Chi nhất)

行行重行行,

與君生別離。

相去萬餘里,

各在天一涯;

道路阻且長,

會面安可知?

胡馬依北風,

越鳥巢南枝。

相去日已遠,

衣帶日已緩;

浮雲蔽白日,

游子不顧反。

思君令人老,

歲月忽已晚。

棄捐勿復道,

努力加餐飯!

Hành hành trùng hành hành,

Dữ quân sanh biệt li.

Tương khứ vạn dư lí,

Các tại thiên nhất nhai;

Đạo lộ trở thả trường,

Hội diện an khả tri ?

Hồ mã y bắc phong,

Việt điểu sào nam chi.

Tương khứ nhật dĩ viễn,

Y đái nhật dĩ hoãn;

Phù vân tế bạch nhật,

Du tử bất cố phản.

Tư quân lệnh nhân lão,

Tuế nguyệt hốt dĩ vãn.

Khí quyên vật phục đạo,

Nỗ lực gia xan phạn!

Comments