Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎3 - Cổ Phong*‎ > ‎

C - Ngũ Ngôn Cổ Thi


Xuân Tư

đăng 02:30 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn


春思
Xuân Tư 
李白 Lý Bạch


燕草如碧絲, 

秦桑低綠枝。

當君懷歸日, 

是妾斷腸時。

春風不相識, 

何事入羅幃。

Yến thảo như bích ti,

Tần tang đê lục chi.

Đương quân hoài quy nhật,

Thị thiếp đoạn trường thời.

Xuân phong bất tương thức,

Hà sự nhập la duy.


Tống Biệt

đăng 02:25 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:45 8 thg 12, 2013 ]


送別
Tống Biệt 
王維  Vương Duy

下馬飲君酒,

問君何所之。

君言不得意,

歸臥南山陲。

但去莫復問,

白雲無盡時。

Hạ mã ẩm quân tửu,

Vấn quân hà sở chi.

Quân ngôn bất đắc ý,

Quy ngọa nam sơn thùy.

Đãn khứ mạc phúc vấn,

Bạch vân vô tận thời.


1-2 of 2