Xuân Tư

đăng 02:30 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

春思
Xuân Tư 
李白 Lý Bạch


燕草如碧絲, 

秦桑低綠枝。

當君懷歸日, 

是妾斷腸時。

春風不相識, 

何事入羅幃。

Yến thảo như bích ti,

Tần tang đê lục chi.

Đương quân hoài quy nhật,

Thị thiếp đoạn trường thời.

Xuân phong bất tương thức,

Hà sự nhập la duy.


Comments