Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎7 - Việt Thi*‎ > ‎

B - Cổ Phong


Hoài Cổ

đăng 00:50 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:52 29 thg 8, 2014 ]

懷古 
Hoài Cổ 

范廷琥 
PHẠM ĐÌNH HỔ


去歲桃花發,

鄰女初學嵇。

今歲桃花發,

已嫁鄰家西。

 

去歲桃花發,

春風何淒淒。

鄰女對花泣,

愁深眉轉低。

 

今歲桃花發,

春草何淒淒。

鄰女對花笑,

吟成手自題。

Khứ tuế đào hoa phát,

Lân nữ sơ học kê.

Kim tuế đào hoa phát,

Dĩ giá lân gia tê (tây).

 

Khứ tuế đào hoa phát,

Xuân phong hà thê thê.

Lân nữ đối hoa khấp,

Sầu thâm mi chuyển đê.

 

Kim tuế đào hoa phát,

Xuân thảo hà thê thê.

Lân nữ đối hoa tiếu,

Ngâm thành thủ tự đề.


Đề Dương Công Thủy Hoa Đình

đăng 00:47 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:55 29 thg 8, 2014 ]

題揚公水華亭
Đề Dương Công Thủy Hoa Đình

朱文安
CHU VĂN AN

上人遠公裔,

朗悟有高識。

屢結白社盟,

為愛青蓮色。

 

方塘貯碧漪,

環以芙蕖植。

上構水華亭,

意與蓮比德。

 

好風時一來,

滿座聞芳馥。

隱幾觀眾妙,

悠然心自得。

 

不知清淨身,

已在荷華側。

明月相友朋,

閒雲同偃息。

 

渴傾珠露飲,

飢摘玉房食。

回頭謝世紛,

逍遙遊八極。

Thượng nhân Viễn công duệ,

Lãng ngộ hữu cao thức.

Lũ kết Bạch Xã minh,

Vị ái thanh liên sắc.

 

Phương đường trữ bích y,

Hoàn dĩ phù cừ thực.

Thượng cấu Thủy Hoa đình,

Ý dữ liên tỷ đức.

 

Hảo phong thời nhất lai,

Mãn tọa văn phương phức.

Ẩn kỷ quan chúng diệu,

Du nhiên tâm tự đắc.

 

Bất tri thanh tĩnh thân,

Dĩ tại hà hoa trắc.

Minh nguyệt tương hữu bằng,

Nhàn vân đồng yển tức.

 

Khát khuynh châu lộ ẩm,

Cơ trích ngọc phòng thực.

Hồi đầu tạ thế phân,

Tiêu dao du bát cực.

1-2 of 2