Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎7 - Việt Thi*‎ > ‎D - Ngũ Luật‎ > ‎

Thôn Cư

đăng 02:49 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:58 29 thg 8, 2014 ]
村居
Thôn cư 

阮鬯
NGUYỄN SƯỞNG


匆 匆 春 已 夏

樹 底 鳥 聲 忙

簷 月 移 花 影

窗 風 借 竹 涼

圍 棋 閒 得 地

對 酒 醉 為 鄉

喚 出 華 胥 國

鄰 雞 隔 短 牆

Thông thông xuân dĩ hạ,

Thụ để điểu thanh mang.

Thiềm nguyệt di hoa ảnh,

Song phong tá trúc lương.

Vi kỳ nhàn đắc địa,

Ðối tửu tuý vi hương.

Hoán xuất Hoa Tư quốc,

Lân kê cách đoản tường.


Comments